top of page

מיפוי

מיפוי הוא תהליך מתמשך הנועד למפות את כלל הנוער בתחום האחריות הספציפי של רכז הנוער.

מטרות המיפוי:

א. מיפוי הקבוצות החברתיות השונות (בחינת המענים לכל קבוצה, חיזוק קבוצות קיימות, הקמת קבוצות נוספות על פי צורך)

ב. איתור בני נוער הדורשים התייחסות פרטנית ייחודית (סיכון, נשירה, מצב משפחתי, חברתי וכו’)

ג. נקודות חוזק (תחומי עניין, יכולות וכישרונות, מנהיגים וכו’)

מסד נתונים:

עבודה עם רשימת שמות מסודרת תאפשר לנו לאתר את כל בני הנוער הנמצאים באחריות יחידת הנוער, בייחוד את אלה שאינם לומדים ברשות ואינם משתתפים בפעילויות.

בניית מסד נתונים:

יש לדרוש קבלת רשימות שמיות עם נתונים רלוונטיים מהגופים הבאים: (כדאי מאוד להצליב, בד”כ אין רשימה אחת מעודכנת)

  • אגף החינוך ברשות

  • רשימות עירוניות

  • בתי ספר

  • תנועות נוער

  • חוגים

  • ספרי מחזור סיום כיתות ו

  • איתור עצמי

  • שאלון בקרב בני נוער

טופס מיפוי מקוון – אפשר ליצור העתק ולשנות על פי הצרכים שלכם

קובץ אקסל להורדה:

הקובץ מעדכן את תאריך השינוי האחרון של השדות – יש לשים לב שצריך לאשר הפעלת תכונת המקרו

יש לפגוש את בני הנוער במקום הטבעי שלהם : בתי ספר, גנים, מרכז העיר ,תנועות נוער, בתי כנסת ועוד.

כדאי להיעזר במתווכים:

מורה או איש צוות מבית הספר – שיחבר את הרכז לאחד התלמידים על מנת שזה יכיר לו את שאר החברה.

תנועת נוער – רכז או אחראי על תנועות הנוער, הגעה לפעילות או ישיבת צוות וכדו’.

בני נוער – כאלה שנוצר קשר ואמון לסייע בהכרות ע”י הסתובבות משותפת או ארגון מפגשים.

גורמים בקהילה – הורים, מורים, מעבירי חוגים, וועדים, רבנים , גבאים וכדו’ (לפעמים בעל המכולת מכיר הכי טוב מי מסתובב בשכונה)

מיפוי פרטני

א. נתונים על כל נער/ה – שם, טל, תאריך לידה, תעודת זהות, מייל, תחביבים ותחומי עניין וכו’.

ב. מצב אישי (1 נורמטיבי, 2 ביניים, 3 קידום – ע”פ הגדרות סיכון) תחושות ו”כאב בטן” לגבי החניך.

ג. מצב משפחתי – אם קיים נתון חריג הדורש התערבות.

ד. מצב חברתי – קבוצת שייכות, פעיל/לא.

ה. מצב לימודי – מוסד לימודים, רמת תפקוד, הצלחה, נשירה גלויה/סמויה.

ישיבה תקופתית עם כל הגורמים הרלוונטיים (רכז נוער, עו”ס, קד”נ, קב”ס) ומעבר על שמות פרטנית להתייעצות משותפת

חסיון אישי 

זהירות בשיתוף פרטים אישיים , פרטים הנמצאים במחשב או כתובים יכולים להתגלגל החוצה, כדאי לרשום בסימנים.

bottom of page