top of page

הקבוצה

מהי קבוצה? 

קבוצה היא מספר בני נוער הנפגשים בקביעות ומהווים יחידה חברתית אחת . נער אחד יכול להיות חבר בכמה קבוצות

חשיבותה של הקבוצה למתבגר:

א. אחד הגורמים להגדרת זהות נוצרת תוך הזדהות. קבוצת השווים מהווה למתבגר מישור ייחוס להבניית הזהות שלו

ב. הקבוצה נותנת לפרט תחושת בטחון והכרה בערך עצמו, משמעות וערך לחייו (מנגד, חוויה קבוצתית שלילית יכולה להרוס לנער את תחושת הביטחון והכרת הערך העצמי.)

ג. הקבוצה היא ה”אני” המתרחב של הנער. זו ההזדמנות הראשונה שהוא מגלה את היכולת והעוצמה של החיים הכלליים. לחיות משהו גדול יותר מהאני הפרטי שלו .

כיצד ניתן ליצור קבוצה?

פעמים רבות  לא אנחנו ניצור את הקבוצה אלא נזהה אותה בשטח, נשתדל להיות חלק ממנה ולהשפיע עליה עם הזמן. נשאף לחזק את הקבוצות הקיימות , לצרף אליהם בני נוער נוספים או לסייע בהקמת קבוצות נוספות לפי הצורך.

לאחר שהכרנו קבוצות ובני נוער רבים נדע ליצור להם את המרחב המתאים על מנת להפוך אותם לקבוצה חזקה ומגובשת. יצירת קבוצה ועבודה נכונה עם הקבוצה, יכולה לסייע לעובד הנוער ליצור השפעה ולהשיג את מטרותיו.

צרכים של בני נוער:                                                 

השתייכות חברתית

הגדרת הזהות העצמית / קבוצתית

הזדמנות לפיתוח קשרים אישיים

הפגה, כיף ועניין

הקניית תחושת משמעות

 

 סוגי קבוצות בעבודה הלא פורמלית עם נוער:

  1. עניין – תחום עניין המאגד את בני הנוער לקבוצה אחת: מוזיקה ,צילום, איפור וכו’

  2. מנהיגות – בני נוער המעוניינים לפתח את יכולות ההובלה והכישורים החברתיים שלהם.

  3. טבעית – קבוצות של בני נוער במרחב היישובי המקיימים אינטראקציה בינם לבין עצמם במסגרת קבוצת השווים.

  4. למידה – התאספות של בני נוער לחיזוק לימודי או הרחבת ידע בתחום מסוים.

  5. קבוצות לצמיחה אישית – בני נוער הנכנסים לתהליך של מודעות עצמית ופיתוח יכולות אישיות.

  6. משימה – קבוצה המתאגדת סביב אתגר קהילתי חברתי.

יש להגדיר איזה קבוצה אני בתור רכז רוצה ליצור ואיך אני יכול להשפיע גם על הקבוצות  האחרות.

bottom of page