top of page

עקרונות יסוד בבניית קבוצה

1. שייכות חברתית

העצמת תחושת האני על ידי שייכות לקולקטיב. אני מורחב הכולל בתוכו את הקבוצה .

דוגמאות: תחרות אלונקות בין קבוצות, הדפסת חולצות, משחק משימות בין קבוצות

 

2. כיף והנאה

הגורם הדומיננטי ביותר בהגעת בני נוער לפעילויות לא פורמליות. הנאה מעצם המפגש החברתי. יש לשווק את הכיף בצורה מושכלת שאינה מוזילה את הפעילות.

 

3. מיתוג הזהות.

עצם ההשתייכות לקבוצה חברתית יוצרת זהות.

דוגמאות לפעילות יוצרת זהות:

דיבור וחזרה על מנטרות “אתם איכות”, “בן אדם מצליח זה בן אדם שנותן” “כולנו עם אחד”

מפגש עם דמויות, גיבורים, סיפורים, מור”קים

 

4. אהבה / כבוד הערכה / קבלה / אמון.

 רמת המדריך ורמת הקבוצה.

יחס אישי ונתינת ערך לכל פרט מצד המדריך

יצירת אוירה קבוצתית של חברות ופירגון, עין טובה וכו’

דוגמאות:

סבב של מילה טובה, עידוד חניכים לפרגן, מעגל בו ניתן לדבר בפתיחות על נושאים שונים

5. ידע ועניין

יש לכם המון ידע על החיים שיכול להיות רלוונטי לנוער- רק צריך לחשוף אותם נכון. אם זה יוגש

בצורה מעניינת אז הם ירצו לשמוע .

 

סיפורי הצלחה של אנשים פשוטים.

מורשת קרב.

סיפורי נתינה.

הסברים של מה שעומד מאחורי תופעות חברתיות מרתקות שנוגעות לחיים שלהם.

לספר את הסיפור של מדינת ישראל והחיים וההתמודדויות בארץ ישראל.

כל נושא שיש לו איזה שהוא קשר לחיים שלהם והם לא מבינים אותו באמת למשל: קנביס.

 

 6. משמעות / מימוש עצמי / חיפוש משמעות

 משמעות /מימוש עצמי -לרוב הנוער זה לא מניע פעיל . אך יכול להיות פעיל אם יגרו אותו.

כאשר מציגים לנוער איזה קונפליקט איזו בעיה ערכית שהם יכולים להיות חלק מהפתרון הם מתעוררים ורוצים להיות חלק.

אפשר לעשות את זה בכמה צורות :

  1. על ידי התנדבות עם הכנה של סרטון על הצורך.

  2. ציונות – נסיון לחשוב על מה שקורה בעם ישראל עם מספרים תמונות וסרטנים.

  3. שיחה של אדם שעשה משהו משמעותי למען החברה ויכול להוות מודל להיזדהות.

 

 7. ברור זהות 

ברור הזהות כשלב בהתבגרות

צריך לערער להם את הזהות. להעלות להם דילמות.

אמיתות נחרצות יוצרות התנגדות אצל הנוער ולכן לא טוב להשתמש בהם אלא צריך לבנות את זה

בצורה של שאלה על עצמם על הנורמות של החברה הסובבת אותם וכו’. לגבי חלומות בחיים

והיכולות לממש אותם.

bottom of page