top of page

הכשרת עובדי נוער

עובדי הנוער  הנמצאים בדרך כלל בתחילת דרכם המקצועית, וללא ניסיון קודם, מוצאים עצמם בחזית העשייה החינוכית, עוד בטרם סיימו את הכשרתם הפורמלית. עובד נוער נדרש להיות זמן רב בשטח, על מנת לרכוש ניסיון ביצירת קשר עם מתבגרים ועבודה עם קבוצות נוער. עובדים רבים מגיעים לתחום לתקופות קצרות יחסית, וזמן יקר הולך לאיבוד על לימוד והתנסות.

הנחייה אישית או קבוצתית לעובדים בדגש על תקופת העבודה הראשונה, מביאה ליעילות וניצול של משאב כוח האדם היקר.

מגבלת כוח האדם ברשויות לא תמיד מאפשרת להעניק לכל עובד חדש את הליווי האישי המיטבי, אנחנו מציעים מספר מסלולים למיטוב עבודת  עובדי הנוער הצעירים והעצמת מנהלי יחידות הנוער.

 למי זה מיועד?

 

  • לרשויות שאין ביכולתם להחזיק מערך הדרכה מפותח.

  • מנהלים החסרים את הפנאי להנחיה אישית מעמיקה.

  • כאשר קיים קושי לשלב עובד חדש במסגרת תהליך הפיתוח המקצועי של כלל העובדים במחלקה.

  • עובדים במשרות חלקיות שלא יכולים להשתתף בהשתלמויות מסודרות.

  • כשקיים חוסר בדמות מקצועית היכולה לחנוך את עובד הנוער.

  • ליווי חינוכי בתחום הנוער הדתי.

 

מנהל יחידת הנוער נדרש להתמחות בתחום מקצועי ייחודי הדורש ממנו לקבל החלטות חינוכיות גורליות ולתעדף בין צרכים חינוכיים תרבותיים וחברתיים, במצבים דינמיים. המנהל זקוק להיפגש בצורה קבועה עם דמות קבועה מנוסה וזמינה על מנת לייצר חשיבה משותפת שתוכל לסייע לו ולתת כלים בעבודתו.

אנו מעמדים מעטפת מקצועית חינוכית מאת אנשי חינוך ונוער מנוסים. אשר ילוו את המנהל בצורה קבועה ובזמינות גבוה.

ליווי שוטף

כניסה לתפקיד

 

ביחידת הנוער ישנה חשיבות גדולה לכניסה נכונה ומהירה לתפקיד. בעבודת הנוער אין הזדמנות שניה לרושם ראשוני. על מנת להיכנס בצורה חלקה ונכונה ולהימנע מטעויות שקשה יהיה לתקנן, נדרשת הכוונה מקצועית ואינטנסיבית בשלב הראשון.

אנו מספקים הכשרה חד יומית פרטנית בה נלמד את מנהל היחידה, רכז הנוער או עובד הנוער את תפיסת התפקיד, נעזור בהגדרת המטרות לטווח הקצר וניתן כלים ראשוניים בהתנהלות עם נוער, גבולות, משמעת וניהול זמן.

הדרכת שטח

 

אנו מאמינים שהעבודה עם הנוער מתחילה במקומות המפגש הטבעיים שלהם: רחוב, בית ספר וכו’ . גישה זו מאפשרת הכרות עמוקה ונרחבת של הנוער בשכונה וברשות ומאפשרת התאמה נכונה יותר של התהליך החינוכי, הקמת קבוצות עניין והגדלת נוכחות הנוער ביחידת הנוער. אנו נדריך את עובד הנוער בצעדיו הראשונים.

ההדרכה תכלול: ליווי עובדים חדשים בשטח בצעדים הראשונים במפגש עם הנוער, הקניית בטחון עצמי ותחושת מסוגלות ברחוב ובמועדון, יצירת קשר אישי ועבודה מול קבוצה, הובלה של סדנאות ותהליכי תוכן.

צור קשר

נשלח בהצלחה

bottom of page