top of page

יצירת שינוי

להניע נוער  ליצור שינוי בחייו ובחיי קהילתו.

איך מניעים ?

הנעה פרושה שהאדם זז. רוצה חושב ופועל בהתאם לאמונתו.

ההנעה מורכבת משניים רצון ואמון.

רצון ליצור לשנות לעשות.

ואמון ביכולת שלו לממש את הרצון.

הרצון הוא תולדה של ידיעה וכאב. כאשר האדם מכיר את המציאות . מבין אותה נכון יודע המגבלות ואת מה שחסר.

כאשר הוא מוסרי וישר. אז הוא רוצה להוסיף טוב. הוא

רוצה  ליצור .הוא רוצה לתת מעצמו על מנת שיתרחש השינוי.

אבל זה לא מספיק.

למה שהוא יצליח?  הרי בטוח שהרבה ניסו ולא עלתה בידם אז למה שהוא יצליח ?

פה נכנס האמון בעצמו. אם לא יאמין בעצמו זה לא יקרה.

חייב להאמין בעצמו.

חייב לדעת שמה שעושים נכון עם אומץ והתלהבות יכול להצליח.

לעשות נכון : זה לפעול עם שכל להבין את האפשרויות ולהבין את המגבלות.

חוויות של הצלחה בונות אמון.

 

למעשה:

כשנרצה להניע נצטרך לדבר על החסר. לבנות תודעה. לעצבן. להעמיק. להתבונן.

להציף על ידי עובדות וסיפורים את המצב.

לעבור תהליך תודעתי של היעד. של מה שראוי להיות אם ננוע.

לאחר מכן צריך להרגע.

לבנות תוכנית מפורטת. שלוקחת בחשבון את כל הכשלים.

להזהיר מפני אפשרות של חוסר הצלחה. שהיא חלק מהתהליך.

ולהתחיל בקטן. בהצלחות קטנות . לפרגן להעצים .

לבנות אמון. ולהגביר את הקצב.

האמון יכול להיווצר גם על ידי סיפורי הצלחה של אחרים באותו תחום.

סרטון . סיפור של אישיות שעברה תהליך.

ועיקר העיקרים שהם יעברו את התהליך ולא אתה תעביר אותם את התהליך.

כמה שהם יהיו שותפים . יציעו. יהיו חלק.

כך הם יהיו מחויבים יותר. וסיכויי הצלחה יגדלו.

bottom of page