top of page

בית הנוער / מועדון

בית הנוער הוא “שולחן העבודה” של רכז הנוער, בו מתבצעת רוב עבודתו החינוכית . 

ה“בית” כשמו כן הוא , הינו המקום שהשכונה העניקה לנוער ומכאן האחריות על המקום, שלמותו תחזוקתו הינם של בני הנוער. כמו בבית, גם בבית הנוער ישנם כללים וגבולות. בבית הנוער הכללים יכתבו ביחד עם בני הנוער כאשר הם משקפים את רוח השכונה ואת הכללים החשובים לנוער. בית נוער פתוח בשעות אחר הצהריים בזמנים קבועים הידועים לבני הנוער מראש. בבית הנוער ייהנו בני הנוער ממפגש עם דמויות בוגרות, מאווירה טובה עם חברים ומחוויות משמעותיות.

 

מה בין מועדון לבית ?

השם “מועדון נוער” הגיע מהמודל בו התחילו מועדוני נוער, אליהם הנוער הגיע כחלק מצריכת  תרבות פנאי וכאורחים.

השם ‘בית נוער’ מהווה את המודל הקהילתי בו בית הנוער הינו בית עבור הנוער בשכונה. בבית מתקיימים יחסי גומלין, יש קשר ערכי, חברתי ואחריות של כל אחד מחברי הבית, הן כלפי המקום והן כלפי החברים.

 

טיפים להצלחה:

  • הקמת בית נוער  מאובזר ונעים.

  • מיצוב בית הנוער כמקום חיובי ערכי ומוביל.

  • יצירת גבולות ברורים בבית הנוער, המאפשרים אווירה טובה.

  • האצלת סמכויות והעברת חלק מאחריות תפעול בית הנוער לבני הנוער.

 

 

*באדיבות מחלקת נוער שומרון

bottom of page