top of page

אהבה

אהבה = קשר

אמון ואהבה הולכים ביחד כי:

אם אמרנו שמשמעותו של האמון הוא ההכרה ש”יש בך נשמה גדולה”

משמעותה של אהבה היא הקרנה של הזדהות וחיבור עם אותה נשמה הגדולה:

את/ה יקר/ה לי, אני מרגיש/ה שייכות אליך, אכפת לי ממך, את/ה חשוב לי וכו’…

אהבה שלא תלויה בדבר, לא מותנית בהתנהגות כזו או אחרת אלא יש כאן מישהו שאוהב אותך בעצם זה שאתה קיים.

איך נוצרת אהבה?

תנאים הכרחיים לאהבה הם: א. עין טובה ומבט חיובי ב. השקעה.

כאשר נותנים ומשקיעים במשהו נוצרת אהבה – ככל שנשקיע בחניכים שלנו (וזה נכון גם לגבי הורים , בני זוג, ילדים וכו’)

ייווצר קשר יותר חזק וממילא נוצרת אהבה.

צריך להרגיש שזכית לעבוד עם יהלומים, ואחר כך, מתוך כך – להאיר פנים, לתת חיבוק, לחבר.

איך זה עובד?

האהבה שלנו אליו תלמד אותו שיש מישהו בעולם שהוא חשוב לו, אוהב אותו ואכפת לו.

החום הזה יפתח אצלו את האהבה אל עצמו, ייתן לו אנרגיה של צמיחה לעיתים כמו שאף אחד לא נתן לו כל ימי חייו,

הוא יתעורר להבין ויאמר “לא האמנתי שכל זה נמצא בי”

לא תמיד קל לאהוב

באמת כשנער/ה עושה מעשה של כפיות טובה, ונדליזם, גניבה או אפילו לכלוך במועדון, קשה לאהוב אותו.

מי שבועט בכל מה שחשוב ויקר לנו – לא קל לאהוב אותו, אבל המומחיות והמקצועיות שלנו זה לדעת לאהוב.

לדעת בעבודה מודעת להציף ולנקות את תחושות התסכול והמרחק שלנו מהנער,

לחשוב איזה מתנות טובות אני קיבלתי ממנו, איזה הזדמנויות להתפתחות בחיים ובעבודה הוא נתן לי.

bottom of page