top of page

עמותת טמיר קמה מתוך הצורך לתת מענה לצרכים של הנוער הדתי במרחב הבלתי פורמלי.

העמותה פועלת לחיזוק הזהות הציונית דתית של בני נוער וצעירים ופועלת לקידום הנושא אל מול מסגרות חינוכיות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.

מתוך ניסיון רב ופעילות רבת שנים במרחבי החינוך הבלתי פורמלי העמותה מקדמת תובנות אשר רלוונטיות גם לכלל הציבור:

  • תפיסה חדשנית לעבודה שיטתית במרחבים העירוניים

  • תוכניות הדרכה חדשניות

  • יצירת כלי הדרכה

  • מערכת ניהול חניכים 

  • קורס אינטרנטי 

  • ועוד..

שמרון כהן - מייסד ומנכ''ל

בוגר ישיבת שבי חברון

תואר ראשון בחינוך

תואר שני בייעוץ ארגוני

מילא שרשרת תפקידים בחינוך הבלתי פורמלי החל מרכז נוער, דרך מנהל מחוז בתנועת בני עקיבא, ר''מ במכינה קדם צבאית ומנהל מחלקת נוער.

עוסק בייעוץ אסטרטגי לארגונים, בהכשרה וליווי של עובדי נוער בישובים, מועצות מקומיות ובערים.

bottom of page