מיצוב יחידת הנוער

כגורם מקצועי

הפיכת יחידת הנוער לגורם משמעותי ברשות באמצעות רכישת כלים מקצועיים ורלוונטיות

הנוסחה שלנו:

אסטרטגיה

אסטרטגיה

אסטרטגיה

הנוסחה שלנו:

מערכת ניהול

תהליך חינוכי ממוקד תוצאה

הכשרה וליווי פרטניים

אסטרטגיה

אסטרטגיה:

יחידת הנוער הנה גוף מקצועי הלוקח אחריות על כל הנוער ברשות. באמצעות ניהול נכון והכשרה ממוקדת מכיר בצורה אישית את כל בני הנוער ברשות, ומהווה מוקד ידע על מצבם של כל בני הנוער בתחום הבלתי פורמלי

הכשרה וליווי פרטניים:

תחלופה גבוהה וכניסה לעבודה לאורך כל השנה מאפיינים את עובדי הנוער - הבנה שההכשרה חייבת להיעשות בצורה פרטנית ומידית כדי להגיע ליעילות ולא לבזבז משאבים

תהליך חינוכי ממוקד תוצאה:

הבנה של מהות התהליך החינוכי והצבת יעדים לכל קבוצה על מנת לייצר שינוי משמעותי בקרב הנוער

מערכת ניהול:

בקרה ומדידה של תהליכים חינוכיים באמצעות מערכת ניהול תהליכים חינוכיים.

עמותת טמיר info@noartamir.org.il