top of page

מיצוב יחידת הנוער

כגורם מקצועי

הפיכת יחידת הנוער לגורם משמעותי ברשות באמצעות רכישת כלים מקצועיים ורלוונטיות

הנוסחה שלנו:

computer.png
checklist.png

אסטרטגיה

presenter.png

אסטרטגיה

strategy.png

אסטרטגיה

הנוסחה שלנו:

computer.png

מערכת ניהול

checklist.png

תהליך חינוכי ממוקד תוצאה

presenter.png

הכשרה וליווי פרטניים

strategy.png

אסטרטגיה

אסטרטגיה:

יחידת הנוער הנה גוף מקצועי הלוקח אחריות על כל הנוער ברשות. באמצעות ניהול נכון והכשרה ממוקדת מכיר בצורה אישית את כל בני הנוער ברשות, ומהווה מוקד ידע על מצבם של כל בני הנוער בתחום הבלתי פורמלי

הכשרה וליווי פרטניים:

תחלופה גבוהה וכניסה לעבודה לאורך כל השנה מאפיינים את עובדי הנוער - הבנה שההכשרה חייבת להיעשות בצורה פרטנית ומידית כדי להגיע ליעילות ולא לבזבז משאבים

תהליך חינוכי ממוקד תוצאה:

הבנה של מהות התהליך החינוכי והצבת יעדים לכל קבוצה על מנת לייצר שינוי משמעותי בקרב הנוער

מערכת ניהול:

בקרה ומדידה של תהליכים חינוכיים באמצעות מערכת ניהול תהליכים חינוכיים.

bottom of page