top of page

טכניקות בהובלת בני נוער

האתגר הגדול בעבודה עם בני נוער זה להניע אותם.

לגרום להם לקחת אחריות, ליזום , לפעול לקבל החלטות ואפילו להגיע למפגש בבית הנוער.

אנו רוצים להניע אותם כי ככל שהם יחוו פעולות חיוביות , וככל שהם יתנסו בעשייה חיובית זה מה שיצור אצלם הזדהות עם עולם ערכי ומשמעותי, והדבר יעצב את דפוסי ההתנהגות שלהם.

רכזנו בשבילכם כמה טיפים אשר יסייעו לכם בעבודה עם הנוער:

לשייך לגודל – נוער איכותי מחפש משהו משמעותי, מחפש משהו גדול. לא להסס להציב בפניהם תוכן ערכי ואידיאליסטי.

לדבר איתם  – כמה שזה נשמע מובן מאליו, ההנעה העיקרית היא בדיבור.  בעיסוק בתוכן, בלימוד ובדיבור על הערך ועל החשיבות של נושא מסוים. עולם התוכן של האדם משפיע על המעשים שלו. ככל שאנו מאפשרים שיח על נושא מסוים, ככל שאנו לומדים על נושא מסוים, אנו מזדהים אתו וכך הוא מניע אותנו לפעולה.

להמריד אותם – נוער מטבעו הוא מרדן. “מתנער” מעולם המבוגרים , ניתן לייצר בזהירות “פיצוץ מבוקר” כדי לתעל את כוחות המרידה לאפיקים חיוביים.

לייצר התנגדות – לגרום לנוער ש”ילחמו” מולך כדי להשיג משהו , הנוער “שש אלי קרב” , מתאחד ומתאגד סביב מטרה משותפת. לפעמים דווקא בצורה שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה “על מגש של כסף” הדבר יוצר אצלו התאגדות ותנועה.

תן להם אחריות -לחלק לוועדות, ככל שיותר בני נוער שותפים בקבלת ההחלטות ובאחריות לביצועם הם יותר מעורבים ופועלים.

[שים לב: כדי שהחברה ייקחו אחריות צריך להתרחק. צריך להיות מוכנים שדברים לא יתבצעו . אם זה לא אמיתי זה לא יעבוד , נתינת אחריות צריכה להיות אמתית ומתוך מוכנות לשאת במחיר.]

תן ‏‎להם להוביל – תן להם להגיע בעצמם למסקנות ולהחליט מה לעשות עם עצמם. (לדוגמא כמו תכנון פעילות הקיץ) אם נפרוש בפניהם את כל מערכת השיקולים סביר להניח שהם יגיעו לאותה מסקנה בעצמם, ואם לא – כדאי שנבדוק את עצמנו.

[לא לפחד – אם הדיון אמיתי וכנה הם יגיעו לאותם מסקנות , אם אנחנו מסתירים משהו נסתבך]

לעודד יוזמות – תן להם להרגיש שהם יוצרים בעצמם (הפעלת הנוער מלמטה למעלה – מה שמתחיל מהנוער עובד)

להשתמש בסוכנים – העברת מסרים ע”י בני נוער לכלל הנוער. באמצעות שיחה אישית ניתן לרתום בני נוער מרכזיים וכך הם הופכים להיות סוכני הפצה לרעיונות שלך.

זהה מנהיגים – והנע תהליכים דרכם. למנהיגים הטבעיים של החבורה כח לסחוף את שאר הקבוצה. אם נדע לזהות אותם וליצור איתם קשר עמוק , נוכל יחד איתם להניע את הנוער.

תשקיע בהם –  איתור וטיפוח של פרטים בקבוצה וחיזוקם כדי שבהמשך הם יהיו משפיעים.

bottom of page