top of page

סדנאות לעובדי נוער

הסדנאות שלנו מכוונות להקנות ידע מקצועי בסיסי הנדרש לכל עובד נוער. אנו רוצים לחלוק את הניסיון הרב שרכשנו בעבודה ברשויות עירוניות גדולות,במועצות מקומיות ובישובים קהילתיים. נשמח לשבת  ולדייק את הסדנאות על פי העבודה הייחודית בכל רשות.

 

הבסיס לעבודה עם נוער היא בקשר האישי.

מתבגר זקוק לנגיעה אישית, לאהבה, אמון והכלה, והכי חשוב משהו שיכיר אותו , ידע מה עובר עליו, מתעניין בו, ומהווה לו כתובת לדבר על התלבטויותיו וקשייו.

החשיבות ביצירת קשר אישי היא מובנת , אך יש לא מעט חששות: החל מיצירת הקשר הראשוני – איך עושים את זה? האם אני כופה את עצמי? האם בני הנוער מעוניינים בקשר איתי?, ובהמשך, על מה מדברים? איך גורמים לשיחה שתהיה קולחת ומשמעותית?

באמצעות סרטוני הדרכה , ננתח שיחות וסיטואציות ונלמד על המטרות והעקרונות לשיחה נכונה.

יצירת קשר ראשוני

 

הכלי המרכזי בעבודה עם בני נוער הוא הקבוצה.

ביחידת הנוער אנו מכירים את  קבוצת תהליך תוכן (מד”צים, מועצת נוער וכדו’) אך קיים גם סוג נוסף והוא קבוצה טבעית של מעגל חברתי של מספר בני נוער המקיימים ביניהם אינטראקציה חברתית זמן מסוים.

על רכז הנוער מוטל לזהות את הקבוצות בשטח, להתערות בהן, ללמוד אותם ולדעת לעבוד איתם.

בסדנא נלמד להכיר את הקבוצה ננתח את המבנה שלה, מהי תצפית משתתפת, כיצד משתלבים בקבוצה קיימת, כיצד יוצרים קבוצה, וכיצד מובילים קבוצה נוער טבעית.

קבוצה

 

האתגר המרכזי של כל עובד נוער היא ל”הזיז את החברה” מהגעה לפעילות שווה ומושקעת, עד יציאה להתנדבות ולקיחת אחריות קהילתית.

נלמד על הגורמים להנעה, על הצרכים של בני הנוער , ונלמד טכניקות בהם נוכל ליישם את העקרונות האלו.

טכניקות בהנעת בני נוער

משאבים ושיתופי פעולה

 

לרוב אנו פועלים בסביבה דלת משאבים.

נענה על השאלות: כיצד ניתן להגדיל את כח האדם ואת הפעילות? אלו גורמים ניתן לרתום וכיצד? מה הם התנאים הנכונים בעבודה עם גורמים נוספים , נתרגל את גישת הwin win  ונלמד על האינטרסים של השותפים הפוטנציאלים.

 

כמעט בכל רשות לא מעט נוער דתי. נוער זה בעל מאפיינים וצרכים ייחודיים.

מעבר לכל התמודדות של מתבגר בשלב גיבוש הזהות , המתבגר הדתי מתמודד עם מרכיבים נוספים הקשורים לעולם הדתי.  על מנת לתת מענה רגיש לצרכיהם יש להכיר את הסוגיות החינוכיות והאתגרים העומדים לפני המתבגרים הדתיים כיום.

מאפייני נוער דתי

איך מייצרים סדנא?

 

אנו רוצים שבני הנוער שלנו יעברו תהליך העצמה אישית או פיתוח תחום עניין.

בדרך כלל בסדנאות מגיע מנחה חיצוני המעביר תהליך יחד עם מדריך הקבוצה.

ניקח את תחום העניין של עובד הנוער ונלווה אותו בבנייה אישית של סדנא לקבוצת הנוער שלו.

גם חסכון בתקציב וגם העצמת העובד ונתינת כלים להמשך..

נשלח בהצלחה

bottom of page