top of page

קשר אישי

קשר אישי עם מבוגר משמעותי, זו אולי המתנה הגדולה ביותר שאפשר לתת לבן נוער בגיל ההתבגרות.

פיתוח הקשר הזה יגיע לאחר שעובד הנוער יכיר את הנער במסגרת קבוצת הנוער אליה הוא משתייך.

פיתוח הקשר עם בני נוער הוא דבר המצריך נחת רוח ושימת לב רבה.

שיחה אישית נעימה ומשמעותית יכולה לקשור את בן הנוער לעובד לתקופה ארוכה .

פיתוח קשר אישי כמוהו כחתימת חוזה בעל פה עם בן הנוער. בו העובד מתחייב להיות נוכח בשטח, קשוב לצרכים, זמין לסייע בהתמודדויותיו לאורך זמן.

“נוער הם לא גרביים”, וכאשר הם מרגישים שכל פעם מתחלף עובד הם יתקשו לתת את האמון בבא אחריו.

 מטרת השיחה האישית?

 1. היכרות – שאלות עומק על מנת להכיר את עולמו של הנער.

 2. הקשבה – כחלק מתהליך גיבוש הזהות יש לתת מקום לבני הנוער להתבטא.

 3. בניית אמון – “אני כאן בשבילך לכל מה שתרצה, אתה יכול להגיד מה שתרצה ולא אשפוט אותך.”

 4. רתימה – לפעמים נרצה לרתום לשיתוף פעולה אבל זו שיחה שתבוא רק אחרי שנבנה קשר.

לפני השיחה :

 1.   מקום מזמין נעים.

 2. ישיבה נוחה על כיסאות, לא ספסל , שטיח וכדו’.

 3. ישיבה פנים אל פנים, קצת בזווית.

תחילת השיחה :

 1. קבלת פנים חמה, מילים מחבקות, אפשר ליצור מגע פיזי אם מקובל (חיבוק , כיף)

 2. תאום ציפיות. דברים ברורים – “שלום… –  חשוב לי להכיר את החברה בשכונה קצת יותר לעומק, יותר ממה שאנחנו מספיקים ברחוב / במועדון “.

 3. להתעניין בו – איך עבר עליו היום, מה הוא עשה, איך הלימודים וכו’ .

 4. להיכנס יותר לעומק –  מה הוא עושה אחר הצהריים? מי החברים שלו? איפה הוא מבלה ?

 5. מכאן ואילך אין מטרה ספציפית, חוץ מעצם השיחה. ולכן שיחה טובה היא שיחה שמתגלגלת, לאן שהיא הולכת זה טוב.

 6. שיחה טובה היא שיחה בה עובד הנוער שותק רוב הזמן והנער הוא זה שמדבר.

לשים לב!

 1. להקשיב!, למסר הגלוי ולמסר הסמוי, לנסות להבין מה הוא באמת רוצה להגיד.

 2. לא להשתיק אותו, לא לחתוך אותו עם שאלה שנראית לך מאוד חשובה.

 3. לא להיות עסוק בעצמך במה שאתה רוצה להגיד לו. אלא במה אתה יכול ללמוד עליו.

 4. אסור להיות שיפוטי כלפיו על שום דבר שאומר. למשל ” איזה הורים גרועים יש לי” לא לענות “אני בטוח שהם אוהבים אותך”. ככה אתה לא עוזר לו ולא להוריו בתשובה כזו.

מה כן ?

לשמוע לנסות להבין למה הוא מתבטא כך. שייתן דוגמאות. אמירה כזו היא נתינת אמון גדולה מאוד. אל תאבד את זה.

 1. אפשר לפרגן על מה שהוא אומר. להחמיא על איך שהוא ניראה. בגיל הזה הדברים האלה מאוד משמעותיים.

 2. אם הוא לא רוצה לדבר על משהו – תכבד. לא ללחוץ. לעבור הלאה.

 3.  טוב שתזדהה אתו תחשוב על משהו שקרה לך דומה או שהרגשת כמוהו.)אין הכוונה שתשתף אותו במקרה אלא רק שתוכל לחוות את המקום בו הוא נמצא)

 4. לא לפחד משתיקות. שתיקה היא הזמנה למלא את החלל. אם אתה תדבר אז זה יהיה מאוד נוח לו . אם אתה תשתוק אז הוא יתחיל לדבר ויכול להיות שהוא ילמד אותך את הדבר הכי מעניין דווקא דרך השתיקה.

bottom of page