top of page

זהות דתית

חיזוק הזהות הציונית דתית היא אתגר המעסיק לא מעט את מערכת החינוך הממלכתית דתית

לעובדי הנוער הפועלים במרחב הבלתי פורמלי יש יכולת להשפיע לא מעט בשלב גיבוש הזהות אצל בני הנוער

הבאנו כאן כמה מהמרכיבים מגבשי הזהות תוך שימת דגש למרכיבים הייחודיים בעולם הבלתי פורמלי.

מהי זהות ציונית דתית?

מצב בו אדם תופס את עצמו כמשתייך ומזדהה עם עולם הערכים, התפיסות והאמונות של הציונות הדתית

מטרות  החינוך הממלכתי דתי:

בין אדם לעצמו: חינוך למידות טובות ושאיפה לצמיחה מתמדת ולמצוינות בכל תחומי החיים.

בין אדם לאלוקיו: חינוך לאמונה בקב”ה, לאהבת ה’, ליראת שמים ולחיי תורה ומצוות.

בין אדם לזולתו: חינוך להכרת מעלת האדם, הנברא בצלם אלוקים, ולדבקות בכלל הגדול של “ואהבת לרעך כמוך” ובמצוות הנובעות ממנו.

בין אדם לעמו: חינוך לאהבת כלל ישראל, מתוך אחריות אישית ומעורבות חברתית.

בין אדם לארצו ולמדינתו: חינוך לאהבת הארץ, להכרה בערכה הרוחני, הלאומי וההיסטורי של מדינת ישראל, לאחריות לעתיד המדינה ולנכונות לפעול למענה.

(מתוך חזון החמ”ד)

הגישה של עובד הנוער.

מודעות לתהליכים העוברים על בני הנוער ולמשמעויות שלהם, יש משקל משמעותי בעיצוב הזהות הציונית דתית.

למול עינינו עובד נוער המעורה בחיי המתבגרים, נוכח בהם, מארגן אותם ושותף להכוונה של החיים החברתיים שלהם. עובד נוער בעל ענווה, שאינו שיפוטי כלפי הנוער, היודע שתקופת הנוערים היא שלב מעבר הכרחי מילדות לבגרות, מזהות שאולה מהסביבה וההורים – לזהות עצמית, גישה כזו כבר מוסיפה תרומה מכרעת לעיצוב הזהות.

דמות משמעותית

רבים מהמתבגרים הדתיים עוברים לא מעט התלבטויות ולבטים לגבי הזהות הדתית והאמונית שלהם. בעולם הבלתי פורמלי ישנה הזדמנות להפגיש את הנער/ה עם מדריכים ועובדי נוער המהווים דמויות משמעותיות ולפתח קשר אישי איתם.

מי היא אותה דמות משמעותית?

מי שהוא / היא   בעל זהות אמונית ברורה ויציבה, “אישיות לדוגמא”, מלא אמונה בה’, בתורה ובתלמידי חכמים, בעל הכלה, היכול לשמש אוזן קשבת לבני הנוער ולקיים שיח אמיתי על ההתלבטויות הדתיות.

יודע לשאול שאלות נכונות, כאלה שהם פותחות ולא סוגרות, לא מחליט לנער על התשובה הנכונה אלא נותן לו כלים לבחון את האמיתות, יודע לשאול שאלות מתעניינות אבל לא חטטניות.

לנגד עיניו צריך לעמוד מחד הצורך בהכלה, הבנה ואמפטיה אבל מאידך גיסא דמות המציבה דרך ברורה העוזרת ומסייעת לנער בגיבוש זהותו האישית והדתית.

קבוצה חברתית

לחברות בקבוצה יש תפקיד מכריע ביצירת הזהות בעולמם של מתבגרים. בחינת עולם הערכים וההגדרה העצמית נעשית פעמים רבות אל מול קבוצת השווים.  ההצטרפות וההשתייכות לקבוצה כמוה כהצהרה על קבלת הערכים של הקבוצה.

לעובד הנוער הדתי תפקיד בחיזוק של קבוצות קיימות, גיבוש קבוצות חדשות והכוונה נכונה לקבוצה לארגן לעצמה אופי חברתי המזוהה עם העולם הדתי ומשקף את הערכים עליהם מושתתת החברה הדתית. ישנה חשיבות גדולה  שבמסגרת הקבוצה יתקיים עיבוד של הקודים החברתיים, האמוניים והדתיים.

תנועת נוער

תנועות הנוער מתאפיינות בכך שהם מהוות מסגרת אוטונומית בה הנוער פועל תוך שיח אידאולוגי, התנועות הדתיות ייחודיות בלגיטימיות של השיח הרוחני ובהצבת רף מעשי ורוחני לחניכיה.

הניסיון מראה כי החברות בתנועות הנוער הדתיות מקנה סט שלם של מרכיבים כמו השתייכות, הזדהות, אורח חיים, עיסוק בתוכן בונה זהות ועוד. ישנה חשיבות גדולה מאוד לעודד כבר מגיל צעיר להשתייך לתנועות הנוער מכיוון שהחברות בתנועה מהווה מקדם גבוה ביותר ליצירת זהות דתית. מטבען של תנועות הנוער עם השנים ישנה הידלדלות במספר חברי התנועה תופעה ההולכת וגדלה עם העלייה בגיל. מצד אחד זהו תהליך מובן וטבעי אך לעיתים ישנה נשירה מסיבות חברתיות של חוסר השתלבות חברתית בקבוצה מסוימת, ודווקא כאן יכולה להיות התערבות של דמויות חיצוניות המזהות את המצב ויש להם את הכישורים לסייע לחניך שעזב להשתלב מחדש. רכז נוער המבין את חשיבותה וכוחה של תנועת הנוער בעיצוב הזהות בציונות הדתית  חייב לעודד ולחזק את הצלחתן של תנועות הנוער ולעשות כל מאמץ שהפעילות שלו לא תפגע בפעילות התנועות.

 מפגש עם דמויות להזדהות

במפגשים יזומים כמו הרצאות, סיורים, טיולים סמינריונים ועוד, ישנה הזדמנות להפגיש עם דמויות להזדהות מתוך הציונות הדתית. אנשים מתוך הקהילה או מחוצה לה הנפגשים עם בני הנוער מהווים מקור השראה והזדהות.

חיבור לרבני הציונות הדתית

דמויות רבניות בעלי שיעור קומה תורני מצד אחד, אך רלוונטיות לנוער מצד שני. לא כל האוכלוסיות של בני הנוער הדתי נפגשות עם דמויות כאלה רלוונטיות , דמויות מזרמים אחרים לעיתים הרבה יותר זמינות ונפוצות וזה יוצר בלבול וחוסר זהות. החשיבות בדמויות רבניות היא כדי לייצר הבנה של משנה תורנית ואידיאולוגית סדורה מתוך עמדה ברורה וחזקה ומתוך גאווה ולא מתוך הרגשה של זרם שולי ומשני לעומת זרמים אחרים.

פיתוח ייחודיות כישרונות ויצירתיות

יצירת מסגרות הנותנות מקום לנוער לבטא את המקום האישי והיצירתי שלהם בתוך מרחב מוגן ובריא, מאפשר להם להתפתח בלי להיות במתח מתמיד מול החברה הכללית והשפעותיה. עולם היצירה הוא עולם המביא לידי ביטוי את העולם הפנימי של היוצר. נער דתי המגיע למסגרות בהם יש סתירה בין העולם הפנימי שלו לבין הצד האומנותי נוצרת אצלו סתירה ובלבול. הקמת מסגרות המאפשרות ביטוי ויצירה מתוך עולם הזהות הדתית היא מסגרת חשובה לביטוי הייחודיות והכישרונות של כל נער ונערה.

הכלה דתית ומאפשרת

בעולם החינוך הפורמלי קיים לעיתים קושי לייצר מערכת המאפשרת שאילת שאלות חופשית. המסגרת המחייבת של העולם הדתי, והצורך של המערכת הבית ספרית לכפות התנהגויות דתיות חיצוניות כמו הליכה עם כיפה או חצאית השתתפות בתפילות וכדו’ יוצרת לעיתים מצב בו אין שקיפות בין המורים והתלמידים. בעולם הבלתי פורמלי יש הזדמנות לפתח חשיבה עמוקה ופנימית מתוך הסתכלות רחבה, לאפשר לגיטימציה לשאול שאלות בתוך סביבה תומכת אמונית.

קבלת החלטות

מסגרות בלתי פורמליות הנותנות מקום לבני הנוער לקבל החלטות על עצמם ועל המסגרת החברתית שלהם מתוך שותפות ומעורבות יוצרת אצל בני הנוער אמון בחייהם ועצמאות. הדבר יוצר מרחב בו הם מרגישים שהחיים לא נכפים עליהם ויש להם מקום להגדיר את עצמם ולבדוק בעצמם את הזהות שלהם. כאשר הדבר לא נעשה בצורה כזו ישנה לפעמים התמרדות ורצון לזרוק את הכל כולל את כל אורח החיים הדתי רק כדי לייצר חופש בחירה ומרחב אשר יאפשר להם הגדרה עצמית.

חשיפה לידע רחב

החשיפה לידע רחב ומעשיר מתחומים רחבים שאינם קשורים לעולם הדתי מעבירה מסר שהעולם האמוני הדתי עשיר ולא מפחד מהתמודדות עם העולם. הוא מתכתב עם העולם שלנו ועם כל מרחבי החיים אך יודע לייצר עמדה המציבה דרך מוסרית ותורנית לחיים.

לימוד אמונה

ללימוד אמונה במסגרת הבלתי פורמלית יש יתרון בכך שניתן לעסוק בנושאים אמוניים מתוך הנעה פנימית ללא החשש הקיים לעיתים במוסדות החינוך שמא הדעות אשר יישמעו עלולות לפגוע בהם.

עובד הנוער צריך להשתמש באינטימיות הנוצרת בקבוצה שסביבו לעיסוק בתוכן אמוני תוך יצירת אקלים המאופיין בקבלה, הכלה, אמפתיה ופתיחות.

מפגש עם סוגיות ומקורות המסייעים לבחינת העמדות ודרך החיים של המתבגר בדרך של דיון קבוצתי תוך חווית גילוי עומקים חדשים במקורות המובאים יכולים לגרום להזדהות ולרומם אותם למקום חדש.

bottom of page