top of page

אמנות ההתבוננות

במרחב השכונתי מסתובבות קבוצות רבות של בני נוער .

אחת המיומנויות של רכז הנוער צריכה להיות היכולת לפגוש את בני הנוער במרחב שלהם, להכיר אותם ואת המעגלים החברתיים אליהם הם משתייכים.

הכלי להכרות עם קבוצה הוא תצפית משתתפת:          

תצפית משתתפת היא שיטת עבודה  בה רכז/מדריך הנוער נוכח במקום בו קבוצת הנוער נמצאת, תוך השתתפות פעילה בחיי היומיום שלה.

מטרת התצפית היא לאסוף נתונים רבים על הקבוצה ולתארה בצורה מקיפה על מנת לתת מענה חינוכי מותאם.

תנאי ראשוני לעבודה הוא להסתובב בשטח במרחבים הטבעיים של בני הנוער, במקומות הבילוי, בבתי הספר,

על מנת לזהות התכנסויות של נוער, ליצור איתם קשר ,לדבר איתם ולרצות להכיר את עולמם וללמוד אותם.

למרות שקיים רצון לעגן את הקשר עם בני הנוער ע”י פעילות קבועה, יש לדעת שמפגש בודד לא מספיק כדי להכיר את הקבוצה,

ויש לשאוף ליצור הזדמנויות למפגש טבעי יותר מפעם אחת.

          בכל מפגש עם קבוצה חדשה נשתדל ללמוד על: 

  א. תחומי עניין של הקבוצה כמו: עמדות לגבי לימודים, פוליטיקה, יחס לבני המין השני, יחס לעולם החוק, ולזהות

ב. תהליכים בקבוצה כמו: מנהיגים, תפקידים, הרגלים, קווים אדומים, התנהגות פוגענית.

ג. הכרות ראשונית עם חברי הקבוצה:

מה התפקיד של כל אחד בקבוצה?

מה המטרה של כל אחד מהחברים בקבוצה?

איך כל אחד מהחברים תופס את עצמו?

(בשלב מתקדם: האם התפקיד שניתן לו בקבוצה זה גם התפקיד שהוא מיחס לעצמו?

האם הוא שמח במקום שהוא תופס? מה השאיפות שלו כלפי עצמו?)

          עניין של גישה: 

אנחנו לא נרצה ולא נתיימר לנהל את קבוצות הנוער אלא נשתדל להתערות ולהיות חלק מהן. חשובה מאוד היכולת להיות שקוף, לשתוק, להקשיב ולא להתערב בשיח הפנימי שלהם.

עמדה כזו היא לפעמים קשה ביותר לעובד הנוער, היות וקיים רצון לנצל את הקרבה והבמה הניתנת. אך הסכנה היא לאבד את היכולת ללמוד אותם ולהבין איפה הם נמצאים ולהיות עסוקים בהעברת מסרים ותוכן.

עובד הנוער המתבקש להתנסות בחוויותיה של הקבוצה אותה הוא לומד, נדרש לשמור גם על מרחק תודעתי מסוים משאר חברי הקבוצה. מרחק זה דרוש לו כדי לבצע את תצפיותיו, ולהיות אובייקטיבי לגבי התרחשות התהליכים בקבוצה.

זהירות מהתווית תגיות על נערים בשלב מוקדם ובכלל:  ההבנה שהכותרות (מנהיג, ליצן , יזם, השקול ) חשובות להתנהלות בהמשך אך חייבת להיות מודעות להסקת מסקנות פזיזה,  ולהיות מוכן כל הזמן ללמוד את הנערים מחדש.

עיבוד הנתונים:

אחרי המפגש או מספר מפגשים, כאשר העובד מרגיש שעמד על טיבה של הקבוצה נדרש העובד להסיק את מסקנותיו החינוכיות.

חשוב שהמסקנות יהיו בכתב ושישותפו עם בעלי העניין ע”פ הצורך. (מנהל יחידת הנוער, מנהל מתנ”ס, קידום נוער,  ועד ההורים, גורמים בקהילה, מנהל מחלקת החינוך וכו’)

1. מסגרת של הקבוצה : איזה מדריך הם צריכים , איזה תחום עניין יכול להביא אותם לקבוצה, מתי ואיפה, אילו גורמים יכולים לסייע ,משאבים.

2. תוכן / מטרות: בחירת הנושא הדומיננטי עליו נרצה לעבוד עם הקבוצה,  לדוגמא: התמודדות עם לחץ חברתי או שיימינג ברשתות החברתיות.

חיסרון השיטה הזו הוא שמעורבות שכזאת בתוך הקבוצה עלולה להביא להזדהות ערכית ורגשית גבוהה מדי עם הקבוצה . השיטה של תצפית משתתפת מאלצת את העובד לתמרן בין עמדת המבוגר, המחנך לבין השייכות לקבוצה, יוצרת מתח ומחדדת את השאלה האם העובד הוא חלק או מחוץ לחבורה. שיטה זו דורשת מהעובד לייצר לעצמו דרכים להפריד בין התצפית לבין ההשתתפות- להיות גם בפנים וגם בחוץ.

bottom of page