top of page

טמיר - מגלים מחדש את הנוער

computer.png
מערכת ניהול תהליכים חינוכיים
library-with-books.png
תורה מקצועית
write-board.png
הכשרה וליווי עובדי נוער
online-education-by-email.png
קורס טמיר לעובדי נוער
torah.png
אסטרגיה חינוכית יהודית
growth.png
העצמת נוער וצעירים דתיים
אלירן ושמרון.jpeg

.כניסה לתפקיד –מנהל יחידת נוער, רכז נוער, עובד נוער

.תפיסת התפקיד, הגדרת מטרות וניהול הזמן, גבולות, משמעת

 

.ליווי שוטף – מעטפת מקצועית חינוכית מאת אנשי חינוך ונוער מנוסים

.אוכלוסיות מיוחדות, ליווי חינוכי, דילמות חינוכיות

 

הדרכת שטח – ליווי עובדים חדשים בשטח בצעדים הראשונים במפגש עם הנוער, הקניית בטחון עצמי ותחושת מסוגלות ברחוב ובמועדון, יצירת קשר אישי ועבודה מול קבוצה, הובלה של סדנאות ותהליכי תוכן.

טמיר מפעילה בהצלחה מודל עבודה ייחודי בו רכזי הנוער מונחים להכיר את כל בני הנוער שבגזרת אחריותם, לאתר את הפרטים הדורשים תשומת לב ייחודית ולהכיר את המעגלים החברתיים בשכונה. פועל יוצא של עבודה זו היא איתור של בני נוער שאינם עומדים בקריטריונים הרגילים של סיכון , אפשרות של הכוונה מיטבית של משאבים בצורה ממוקדת, והובלה של תהליכים חברתיים בשכונה.

עמותת טמיר פועלת לחיזוק הזהות הציונית דתית בקרב מתבגרים דתיים אל מול אתגרי התקופה והעולם המודרני.

בני הנוער הדתי חיים בין שני עולמות מנוגדים הנראים לעיתים סותרים: עולם הקודש ועולם החול.

הדבר יוצר בלבול וקושי בגיבוש הזהות ולעיתים  אף למשבר זהות. 

עובדי הנוער  הנמצאים בדרך כלל בתחילת דרכם המקצועית, מוצאים עצמם בחזית העשייה החינוכית, עוד בטרם סיימו את הכשרתם הפורמלית.  עובדים רבים מגיעים לתחום לתקופות קצרות יחסית, וזמן יקר הולך לאיבוד על לימוד והתנסות.

טמיר - מגלים מחדש את הנוער
טמיר

טמיר - מגלים מחדש את הנוער

קורס טמיר לעובדי נוער

הנעה ומוטיבציה

pngkit_goal-png_955360.png
shake2.png

יצירת קשר עם חניכים

הכפלת כמות החניכים

multi2.png

להצליח עם קבוצה

group-of-men.png

 שיחה אישית אפקטיבית

שיחה אישית.png

קורס בסיסי מקוון לעובדי נוער

practice_areas

מערכת ניהול תהליכים חינוכיים

מערכת חכמה לניהול נתונים, בקרה ומדידה של תהליכים חינוכיים במערכות נוער בלתי פורמליות

_edited.jpg

איתור כפילויות ושקופים

תפוקות עובדים ומתנדבים

output.png

מדדים חינוכיים

indices_edited.jpg

בסיס נתונים לקבלת החלטות

computer.png

מיצוב יחידת הנוער כסמכות מקצועית 

הנוסחה שלנו:

computer.png

מערכת ניהול

תהליך חינוכי ממוקד תוצאה

checklist.png

הכשרה וליווי פרטניים

presenter.png

אסטרטגיה

strategy.png
לוגו חברים מקשיבים.jpg
לוגו-אחי.jpg

צור קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page